گالری عکس زنبورستان

عکس زنبورستان های عسل طبیعی نصیری(دیجی عسل) در نقاط مختلف ایران

شغل زنبور داری از مشاغل بسیار سخت و حساس در ایران است. و البته از مشاغل بسیار معنوی و پر برکت که همیشه با طبیعت و معنویت همراه است. کندوهای عسل نصیری همه ساله چندین بار به شهرهای گرمسیری جنوب و شهرهای پرباران شمال کشور و چندین نقطه در شهرستان دماوند نقل مکان می کنند. در این گالری تعدادی از عکس های تولید شده در سی سال اخیر به نمایش هم میهنان گرامی گذاشته شده است و به مرور بیشتر خواهد شد.