شماره کارت و حساب بانکی فروشگاه دیجی عسل (نصیری)

یکی از روش های خرید محصولات فروشگاه عسل نصیری(دیجی عسل) انتقال وجه به روش کارت به کارت است. هموطنان گرامی می توانند بدون نیاز به رفتن به بانک یا دستگاه های عابر بانک، محصولات مورد نظر خود را خریداری کنند.

برای کارت به کارت امن و سریع(کلیک کنید)

حساب بانک ملی به نام «محمدنصیری»
شماره ملی کارت:۶۰۳۷۹۹۷۱۷۵۶۱۰۳۰۳
شماره شبا: IR280170000000329266684001

 

هموطنان گرامی از سراسر ایران می توانند به دو روش مبلغ محصولات خریداری شده را واریز نمایند. یکی از این روش ها کارت به کارت کردن یا انتقال مستقیم پول به کارت بانکی فروشگاه است.
در این روش شما می توانید هر مبلغی را که مایل باشید به حساب فروشگاه واریز نمایید.

در روش کارت به کارت کردن با استفاده از لینک اختصاصی فروشگاه، نیازی به وارد کردن شماره کارت

فروشگاه نیست و علاه بر آن هزینه انتقال پول بر عهده فروشگاه است.